Missie

Wat ik wil bereiken met Anders in Begeleiden.

Wat is mijn missie?

Mijn missie is dat mensen gelukkig zijn en als ze dat niet zijn dat ze gelukkig worden.

Een mooie wens die ik al lang in mijn hoofd heb. Iets wat misschien simpel klinkt, maar niet perse makkelijk te bereiken is. Want wat is geluk nou eigenlijk? Hoe meet je dat? En hoe bepaal je of iemand gelukkig is wanneer die dat misschien helemaal niet kan uitspreken of uitdrukken? We weten allemaal hoe moeilijk emoties kunnen zijn, laat staan wanneer je een beperking hebt, psychische problemen of een stoornis in het autistisch spectrum etc.

Hoe ga ik dan met die missie aan de gang?

Geluk is best een vaag begrip. Hoe kan er dan voor gezorgd worden dat iemand gelukkig is of wordt als dit moeilijk te meten is, of als iemand dit niet uit kan spreken. Er zijn verschillende methodieken die er aan mee zouden helpen dat iemand een prettiger leven heeft. Veel van deze methodieken zijn er vooral op gericht iemand zelfstandiger te maken, iemand iets aan te leren. Dit kan iemand gelukkig maken of meehelpen op de weg naar geluk.

Maar is dat de basis dan van geluk? Ik denk van niet.

Gentle Teaching

Volgens de methode Gentle Teaching hebben mensen de volgende behoeften

  • Zich verbonden voelen in een hechte, onvoorwaardelijke relatie met belangrijke mensen in het dagelijkse leven
  • Zich verbonden voelen in een veilige en zorgzame gemeenschap

Als we deze hechte relaties hebben en we ons verbonden voelen in een veilige en zorgzame gemeenschap kunnen we:

  • Ons een vrij en volwaardig mens voelen
  • Onze eigen liefdevolle kwaliteiten naar anderen gebruiken
  • Een basis hebben om onze potenties en dromen te verwezenlijken
  • Ons laten ondersteunen door anderen op momenten dat we het moeilijk hebben

Dit betekent dat de basis van geluk ligt in de veilige relaties die je hebt met de mensen om je heen.

Vanuit dat gegeven, en de vele kennis die ik heb opgedaan bij de training Gentle Teaching ga ik aan het werk met mensen. Alle tips en tricks die ik geleerd heb zet ik in om een relatie te creëren waarin iemand zich veilig voelt, zichzelf durft te zijn, me vertrouwt, mijn aanwezigheid prettig vind en naar me toe durft te komen wanneer hij of zij ergens mee zit.

Zo hoop ik mee te mogen werken aan het hebben van een zo gelukkig mogelijk leven van mensen waar ik mee werk, maar ook in mijn privé leven.

Het certificaat wat ik bij Gentle Teaching heb gehaald vind je onder Diploma's en certificaten

Wil je meer weten over Gentle Teaching en hoe deze methode werkt? Kijk dan even op de website van Gentle Teaching